Skrupulatna diagnostyka jest warunkiem skutecznej naprawy

Na tym etapie przeprowadzamy testy elektryczne uzwojenia stojana, sprzężenia zwrotnego oraz kontrolę mechanicznych podzespołów silnika. Test sprzężenia zwrotnego obejmuje:

  • sprawdzenie rozdzielczości enkodera,
  • sprawdzenie działania czujnika temperatury (w silnikach z czujnikiem podłączonym do enkodera),
  • sprawdzenie ustawienia położenia enkodera.

Testujemy enkodery Fanuc z wyjątkiem Alpha 16000i oraz Alpha/Beta iS z oznaczeniem "R" (Robotics). Zajmujemy się również naprawami starszych serii silników, których sprzężenie zwrotne stanowi resolver.