Skrupulatna diagnostyka, efekt i zakres naprawy
 

Pierwszym, niezwykle istotnym krokiem naprawy każdego serwo silnika jest skrupulatna diagnostyka. Tylko dzięki szczegółowej weryfikacji efektem naprawy może być silnik o wyglądzie i parametrach nowego. Najczęściej wykonywane naprawy serwomotorów Baumüller obejmują:

  • wymianę łożysk i uszczelnień,
  • przywrócenie sprawności układowi chłodzenia,
  • regenerację obsady łożysk,
  • wymianę uzwojenia stojana i przyłącza mocy,
  • wymianę enkodera lub resolvera i przyłącza sprzężenia zwrotnego,
  • regenerację lub wymianę wału silnika + wyważenie kompletnego wirnika,
  • odświerzenie powłoki lakierniczej.

Naprawę kończy test pracy silnika obejmujący między innymi weryfikację poprawności ustawienia sprzężenia zwrotnego. Wszysko w celu bezproblemowego rozruchu silnika u Klienta.